Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
KONTAKT


JAVRO 2 Sp. z o.o.

ul. Zbożowa 10
40-657 Katowice / Poland
tel.: +48 32 202 66 22
email: biuro@javro.pl

Nasz nr BDO to: 000125084